Benvinguts a La Clínica de Podologia

  • ES
  • CA

Horari : De Dilluns a Divendres / 10h a 14h - 16h a 20h
  Contacte : 973 24 99 23

Avís Legal

Avís Legal

D´acord amb l´establert per la LLei Orgànica 15/1999, els informem que les dades obtingudes d´aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat amb la responsabilitat de La Clínica de Podologia Marcelino S.L.P amb la finalitat d´atendre les seves consultes i remitir informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició emitint un escrit a la nostra direcció c/ Segrià, nº 45 bxs. CP: 25006 Lleida.

Mentre que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es comprometeix a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilizar-les per a aquestes finalitats.

L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.

Objecte

El prestadorwww.laclinicadepodologia.com, posa a disposició dels usuaris el present document amb e que preten donar  cumpliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la información i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com d´informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d´ús.

Tota persona que accedeixi al lloc web asumeix el paper d´usuari i es compromet al cumpliment rigurós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal d´aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus de informació que pogués aparèixer al lloc web, sense existir l´obligació de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s´eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la información publicada el lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utiltizar cookies (petits arxius d´informació que el servidor envia a l´ordinador de qui accedeix a la pàgina per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.Les cookies utilitzades tenen caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la transmissió i desapareixen al finalitzar la sessió de l´usuari. En cap cas s´utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Desde el lloc web del client és posible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web.

Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat amb respecte d´aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada inmediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l´ordre públic, procedint a la retirada inmediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en questió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a foros, xats, blogs, comentaris, reds socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant, en el compliment del que es disposa a l´art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador exposa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col.laborant de forma activa a la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l´ordre públic. En cas de que l´usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d´aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera inmediata a l´administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l´any, 24 hores al dia. El prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació o causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin imposible l´accés a la pàgina web.

Protecció de les dades personals

El prestador es trova profundament compromès amb el compliment de la normativa española de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l´art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reglament de Desenvolupament.

Propietat Intel.lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu de la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador i disposa de llicència o autorització per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat Intel.lectual i Industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a les quals fossin destinades, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l´autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat Intel.lectual i industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol posible controvèrsia que pugui suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas el prestador compta amb l´autorització expressa i prèvia per part d´aquests. El prestador no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web.

El prestador reconeix a favor del seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel.lectual, no implicant l´aparició al lloc web l´existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, ni recolzament , patrocini o recomendació per part d´aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d´observació, respecte als possibles  incompliments dels drets de la propietat intel.lectual o industrial, així com qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la  resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web de les activitats desarrolladles, será d´aplicació la legislació española, a la qual es sotmeten espressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l´ús dels Jutjats i Tribunals de Lleida.